Alarmsymtom


För personer som drabbas av cancer är det viktigt med en tidig diagnos och behandlingsstart. Här får du ökad kunskap om alarmsymtom som kan ge misstanke om cancer. Denna föreläsning riktar sig till er som arbetar i primärvården med telefonrådgivning, på mottagning, i hemsjukvård, rehab eller på annat sätt arbetar patientnära. Du får här tillfälle att tillsammans med sakkunnig distriktssjuksköterska och med andra kollegor diskutera och utbyta erfarenheter om patienter som har alarmsymtom.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
Vad är cancer? Hur fungerar standardiserat vårdförlopp (SVF)? Viktiga symtom som kan signalera cancer. Allmänt stöd till patienter och anhöriga vid cancer via vården samt olika nätverk och föreningar. Innehållet anpassas till verksamhetens behov.
Lärandemål:
Få kännedom om alarmsymtom och hur man triagerar patienten vidare. Känna till standardiserade vårdförlopp.
Föreläsare:
Camilla Svensson, distriktssköterska
Åsa Gisel, distriktssköterska
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Camilla Svensson, e-post: camilla.svensson@sll.se
Åsa Gisel, e-post: asa.gisel@sll.se
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post till någon av kontaktpersonerna.