Cancerrehabilitering av kvarstående problem och sena biverkningar efter cancerbehandling


Fler och fler människor överlever en cancerdiagnos. Just nu lever det ungefär en halv miljon människor i Sverige som har eller har haft cancersjukdom. Cancerbehandlingar kan ge kvarstående problem och sena biverkningar och behovet av rehabilitering kan behövas lång tid efter avslutad behandling. Här får du som arbetar på vårdcentral tillfället att få information om primärvårdens roll i och hur vi kan hjälpa personer som har eller haft en cancersjukdom.


Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Sjuksköterska, Undersköterska, Verksamhetschef
Innehåll:
Information om vanliga sena biverkningar som kan uppstå av de olika cancerbehandlingarna (cytostatika, kirurgi, strålning, endokrin behandling, immunterapi). Vi går igenom symptom som vi bör vara observanta på, vilken hjälp vi kan ge samt vilka olika rehabiliteringsaktörer vi kan remittera till.
Lärandemål:
Ha kännedom om vanliga sena biverkningar av cancerbehandling. Ha kännedom om rehabiliteringsaktörer. Kunna remittera patienten vidare till rätt rehabiliteringsaktör.
Föreläsare:
Marie Nilsson, med dr, vårdutvecklingsledare/socionom
Pia Klernäs, med dr, vårdutvecklingsledare/fysioterapeut.

Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Marie Nilsson, e-post: marie.i.nilsson@sll.se
Pia Klernäs, e-post: pia.hyllander-klernas@sll.se

Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post till någon av kontaktpersonerna.