Välkommen till regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård


Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. OBS: Utbildningen kommer eventuellt att genomförs digitalt eller utifrån de riktlinjer som gäller. Information ges av kursledaren senast 2 veckor innan kursstart.

Kursdatum och tid:
7/10, kl. 14-16:30
Anmäl dig senast 23 september
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Rehabkoordinator
Innehåll:
14.00-14.15 Välkommen och teaminformation
Christina Bini teamkoordinator Cecilia Grape vårdutvecklingsledare APC
14.15-15.00 Företagshälsovårdens roll vid arbetslivsinriktad rehabilitering Kerstin Flodkvist Edlinger Feelgood företagshäldovård
15.00-15.20 Fikapaus med mingel och indelning i grupper
15.20-15.55 Gränsdragning mellan ReKos och företagshälsovårdens roll vid arbetslivsinriktad rehabilitering– workshop med två patientfall och återkoppling i storgrupp Processledarna APC
15:55-16:20 Information från Försäkringskassan
16:20-16:30 Avslut och frågestund
Kostnad:
Kostnadsfritt
Arrangör:
Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Bini, e-post: christina bini@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Varmt välkommen! OBS! Tänk på att avanmäla dig om du inte längre kan komma! Avanmälan sker till: lena.ma.olsson@sll.se. På www.akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera. Välkommen!