Motiverande samtal för FaR-ledare


Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Denna kvällskurs ger en kännedom och förståelse för samtalets betydelse för att hjälpa personer till förändring.

Kursdatum och tid:
6/5, kl. 17:30-20:30
Målgrupp: Verksamma och utbildade FaR-ledare som finns med i Stockholms FaR-ledarnätverk
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• MI, Motiverande Samtal, en introduktion
• Framgångsfaktorer i bemötande
• Rättningsreflex och motstånd
• Att hålla kvar en förändring över tid
Lärandemål:
• Känna till MI, Motiverande Samtal och evidensen bakom den
• Förstå samtalets betydelse för påverkan av motivationen
• Kunskap om MI anda och känna till dess effekt
• Känna till och höra förändringsprat
• Fått pröva på aktivt lyssnade
Föreläsare:
Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare och utbildare i MI. Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman, e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 29/4 och ej kan styrkas med läkarintyg.