Sjukskrivningskunskap för allmänläkare


Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvårdscentrum in till eftermiddagsseminarium för läkare i primärvården.

Kursdatum och tid:
9/5, kl. 13-16:30
Under våren anordnas tre fristående seminarietillfällen som alla har samma programinnehåll, se nedan.
Målgrupp: Läkare på vårdcentraler/husläkarmottagningar
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
13.00 Välkommen!
13.15 Sjukskrivning berör oss alla
14.00 Hur bedömer Försäkringskassan läkarintygen?
15.00 Kaffepaus
15.15 Sjukskrivningar – en utmaning för läkaren
16.00 ICF – ett hjälpmedel vid sjukskrivning
16.30 Avslut
Föreläsare:
Monika Engblom
Johanna Broms
Magdalena Fresk och samverkansansvarig från Försäkringskassan
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Monika Engblom, e-post: monika.engblom@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer