Motiverande samtal-MI grundkurs 3 1/2 dagar – för REKO- helt/delvis digitalt


Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till att förändra beteende till exempel att ändra levnadsvanor under sjukskrivning för att kunna återgå i arbete/sysselsättning. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du, som REKO, kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin egen drivkraft till förändring.

Du behöver ha tillgång till eget rum och dator med kamera för att kunna delta på kursen som är helt/ delvis digital (beroende på Covid 19). Begränsat antal platser, först till kvarn, detta är sista chansen till att gå kursen kostnadsfritt hos oss!

Kursdatum och tid:
Datum för VT 2021:
Dag1: 9 februari (lokal CPF bokad) och dag 2: 12 februari, heldagar kl 9-15

Dag 3: 26 mars, heldag kl 9-15: fm kl 9-12: handledning av inspelade samtal i mindre grupper, em kl 13-15: teori och övningar

Dag 4: 28 maj, halvdag fm kl 9-12: handledning av inspelade samtal i mindre grupper, utvärdering.Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Logoped, Rehabkoordinator
Innehåll:
Kursupplägg:

3 ½ dagar + OBS! Du behöver även avsätta cirka 1,5 dagars självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter för att praktiskt öva på MI.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig). OBS! Transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom sitt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om eget lärande MI.

Hemuppgift 2: Inspelning samtal och svara på reflektionsfrågor som i hemuppgift 1, dock behövs inte transkribering.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom 1 år.
Lärandemål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• praktiskt tillämpa Motiverande samtal
• redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter, förändringsprat, status quo-prat/ bibehållande prat, dissonans, ambivalens och diskrepans
• förstå och redogöra för grunderna i kodning av samtal enligt MITI 4 och CLAMI
• redogöra för utveckling av egen MI-kompetens.
Föreläsare:
Anne Claesson (kursansvarig) och Jenny Lindrot vårdutvecklingsledare, APC samt medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Kostnad:
Kostnadsfritt (sista chansen!).
I avgiften ingår:
Kurslitteratur ingår. Möjlighet finns till fortsatt handledning.
Kontaktperson:
Anne Claesson, e-post anne.claesson@sll.se tfn 072-5471458 och/ eller Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Om det blir på CPF dag 1: Norra stationsgatan 69. Annars digitalt via Teams.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
OBS! Sista anmälningsdag 8 januari 2021