Fortbildning kring sjukskrivning för psykosociala resurser (Fullbokad, fler tillfällen kommer under våren)


Utbildningen riktar sig till psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som träffar sjukskrivna patienter i primärvården. Sjukskrivningarna har under senaste åren kraftigt ökat när det gäller psykiska diagnoser. Ni träffar många av dessa patienter och är viktiga under patientens sjukskrivnings- och rehabprocess. Här får du lära dig grundläggande begrepp kring sjukskrivning, får en aktuell bild av hur forskningsläget ser ut samt får träffa kollegor för att diskutera hur vi bättre kan hjälpa patienterna och öka samverkan.

Kursdatum och tid:
15/11, kl. 8:30-12
Målgrupp: Psykologer, socionomer/kuratorer och psykoterapeuter.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Kurator, Psykolog
Innehåll:
• Vad är försäkringsmedicin? Vem har rätt till sjukskrivning?
• Vad säger forskningen om återgång i arbete vid psykisk ohälsa?
• Rehabkoordinering och samverkan
• Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetet med sjukskrivna patienter?
• Diskussioner och fika
Föreläsare:
Sigrid Salomonsson, leg. psykolog, disputerad i klinisk psykologi, CPF
Monika Engblom, specialist i allmänmedicin
Pär Björkdahl, leg. psykolog
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Pär Björkdahl, tfn 0725-41 99 38, e-post: par.bjorkdahl@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Med reservation för ändringar i programmet.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer