Interprofessionellt forum "Behandling av typ 2 diabetes i primärvården - ett samarbete för bästa resultat"


Välkommen till en spännande eftermiddag om det senaste inom behandling vid typ 2 diabetes.

Kursdatum och tid:
12/11, kl. 13-16:30
Målgrupp: Alla yrkeskategorier som arbetar med diabetes i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Interprofessionellt samarbete
Innehåll:
• En person med diabetes typ 2 berättar om sina erfarenheter kring behandling
• Mat och fysisk aktivitet, grunden i behandlingen
• Personcentrerat bemötande
• Fotundersökning, SKLs nya vårdprogram
• Läkemedelsbehandling
• PaneldiskussionKostnad:
Kostnadsfri /Kaffe /Frukt serveras under eftermiddagen
Kontaktperson:
Marianne Pegelow, e-post: marianne.pegelow@sll.se, tfn: 070-484 20 05 eller jenny.lindrot@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.

Adress:
Torsplan, Solnavägen 1 E
Rum:
Plan 4, sal: Ljung/Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer