Den atopiska patienten


En dag om allergi, astma och eksem i primärvården. Genom blandade undervisningsaktiviteter (föreläsningar, diskussioner och workshop) ökar du din kompetens om symtom, utredning, diagnostik och behandling av barn och vuxna med atopisk sjukdom.

Kursdatum och tid:
6/11, kl. 9-17
Målgrupp: Distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, Sjuksköterskor, Distriktssköterskor, verksamma inom primärvården i Stockholm
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Målgrupp:
AT-läkare, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap om symtom, diagnostik, och behandling av barn och vuxna med atopisk sjukdom
Föreläsare:
Maria Ingemansson, barnläkare Karolinska lung /allergi Susanne Lundin, sjuksköterska barn, Sachsska barn-och ungdomssjukhuset
Viktoria Strand, allergolog, Astma-och allergimottagningen vid S:t Görans Sjukhus
Kostnad:
1200 kr exkl moms
I avgiften ingår:
I priset ingår kaffe/te och smörgås på förmiddagen och kaffe/te kaka och frukt på eftermiddagen
Kontaktperson:
Har du frågor om kursen kontakta: Hanna Sandelowsky, e-post: hanna.sandelowsy@sll.se eller Maria Rosengren, e-post: maria.rosengren@sll.se, tfn: 072-5035329. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69 plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer