Motiverande samtal-MI repetitionskurs för dig som gått grundkurs


Har du gått MI-kurs för mer än ett år sedan och/eller inte gått på handledning i MI ? Har du kanske inte kommit igång att använda MI än ? Är du intresserad av att uppdatera dina MI-kunskaper när det gäller forskningen inom ämnet ? Då kanske denna kursdag är något för dig! Du har möjlighet att uppdatera och repetera dina MI-kunskaper både teoretiskt och praktiskt.

Kursdatum och tid:
11/4, kl. 9-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
• Teori, repetition bakgrund och basbegrepp MI
• Uppdatering utifrån forskning
• Praktik, prova-på övningar av MI-verktyg och samtalsfärdigheter
Lärandemål:
• Förstå och redogöra för MI: motivation, ambivalens, förändringsprat, status quoprat/bibehållandeprat, MI-anda, samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter dissonans och diskrepans
• Prova på praktiskt tillämpning av Motiverande samtal
• Reflektera och planera för egen utveckling av MI-kompetens
Föreläsare:
Anne Claesson, Utbildare, APC och medlem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Anne Claesson, E-post: anne.claesson@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer