Fortbildnings eftermiddag om kognitiv svikt och demenssjukdomar för undersköterskor i primärvården


I hemsjukvården och på mottagningen möter vi många patienter med kognitiv svikt och demens. Öka din kunskap om demenssjukdomarna och vikten av personcentrerad vård.

Kursdatum och tid:
1/11, kl. 13-16
Målgrupp: Undersköterskor i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Undersköterska
Innehåll:
• Allmänt om de vanligaste diagnoserna
• Tidiga tecken
• Bemötande
• Personcentrerad vård
• Undernäring
Lärandemål:
• Ökad kunskap om kognitiv svikt/demenssjukdomar
• Förståelse för betydelsen av personcentrerat förhållningssätt i möte och vård av personer med kognitiv svikt/ demenssjukdom
Föreläsare:
Liisa Samuelsson, FPU ledare, distriktssköterska
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
Kontaktperson:
Anmälan till: marie.hjerpe@sll.se senast den 29/10
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Kommentarer:
Vi bjuder på kaffe/te med kaka, var god meddela ev allergi. Ytterligare information kan ges av Marie via tfn 08-123 418 53 eller marie.hjerpe@sll.se