FaR – fysisk aktivitet på recept vid KOL


En av hörnstenarna i behandlingen av KOL är fysisk aktivitet och träning. Här ger vi dig kunskap om hur DU kan arbeta med att befrämja fysisk aktivitet genom metoden FaR till denna patientgrupp.

Kursdatum och tid:
9/10, kl. 12:30-16
Målgrupp: Hälso- och sjukvårdspersonal
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
12:30-13:00 ”Drop in” och servering av lunchsmörgås 13:00-13:15 Inledning
13:15-14:00 Senaste nytt om KOL Vårdutvecklingsledare APCs astma/KOL team, Maria Rosengren, distriktssköterska och Hanna Sandelowsky, distriktsläkare
14:00-14:45 FaR-metoden och fysisk aktivitet som behandling för patienter med KOL. Vårdutvecklare vid APC, Cecilia Berg, sjukgymnast
14:45-15:00 Kaffe/te och frukt 15:00-15:20 Praktiska erfarenheter från primärvårdsrehab Vårdutvecklingsledare HPÖ/FaR vid APC, Cecilia Berg, sjukgymnast
15:20-15:50 Praktiska erfarenheter från vårdcentral Vårdutvecklingsledare HPÖ/FaR vid APC, Katri Harcke, distriktssköterska
15:50-16:00 Avslut
Lärandemål:
Tillämpa metoden FaR vid KOL
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cecilia Berg, cecilia.berg@sll.se eller katri.harcke@sll.se, tfn: 072-451 48 21. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 7 rum Kastanj
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommuner i Stockholms län. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan Anmäl dig senast den 2 oktober. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.

Bifogade filer