Grundkurs i gynekologi och obstretik (FULLBOKAD)


Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. Kursen ger en bred teoretisk introduktion till olika tillstånd som man kommer att handlägga på kliniken.

Anmäl via mejl till anneli.lagerqvist@sll.se senast den 1178 2017. Bifoga kontaktuppgifter samt vilket datum du planerar att bli klar med ST-utbildningen och om du har en sidoutbildningsplats inbokad på någon gyn-mottagning. ST-läkare med kort tjänstgöringstid kvar på ST-utbildningen kommer att prioriteras och för de ST som inte har någon plats och står på väntelista är kursen obligatorisk.

Kursavgift: 0 kr

Kursdatum och tid:
3 dagar
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Lena Marions m.fl
Kostnad:
Gratis
Kommentarer:
Kursen ges 2 ggr per år.