Motiverande Samtal MI kollegial handledning - lett av MI-ambassadörer


Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.
Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med stärkande kollegial återkoppling. Under 2018 har projektet pågått och utvärderats med gott resultat. Vi fortsätter därför under 2019 med liknande modell med nytt upplägg. Träffarna leds av MI-ambassadör. Det finns 4 fristående eftermiddags träffar som du kan boka in dig på. Välj själv hur många träffar som du vill delta i. Det är önskvärt att du inför träffarna har spelat in samtal (5-10 minuter) som du då får kollegial återkoppling på i MI-anda.

Kursdatum och tid:
19/11, kl. 14 -16:30

Målgrupp: All vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.

.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Annat, Specialistsjuksköterska, Logoped
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Jenny Lindrot APC, e-post: jenny.lindrot@sll.se, Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer