Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer


Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.
Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med stärkande kollegial återkoppling. Under 2018 har projekt pågått och utvärderats med gott resultat. Vi fortsätter därför under 2019 med liknande modell: du deltar i en grupp som träffas 4 eftermiddagar under året och som leds av MI-ambassadörer. Du bör ha spelat in samtal tidigare då du bidrar med del av samtal (5-10 minuter) vid varje tillfälle vilket du får kollegial återkoppling på i MI-anda.

Kursdatum och tid:
19/2 + 14/5, kl. 14 -16:30
Målgrupp: All vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.

Datum för hösten inte fastställt än.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Annat, Specialistsjuksköterska, Logoped
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Jenny Lindrot APC, e-post: jenny.lindrot@sll.se, Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer