Handlingsprogram övervikt och fetma bjuder in till spännande föreläsning


Två områden vid övervikt och fetma som behöver mer uppmärksamhet är sömnvanor och bruk av alkohol.

Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som gått någon utbildning inom "HPÖ" (Handlingsprogram övervikt och fetma), barn och vuxna och "Regionalt vårdprogram övervikt och fetma" arrangerade av vårt kunskapsteam.


Kursdatum och tid:
6/12 kl. 13:30-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Dags att vakna: Sömnrubbningar kan utveckla sig till ett tungt problem!
• Alkohol, obesitas och ohälsa – hur hänger de ihop?
• NYA digitala HPÖ, bara en knapptryckning bort. Information och uppdatering på området
Föreläsare:
Christian Benedict, forskare och docent vid Uppsala universitet på institutionen för neurovetenskap.
Sven Wåhlin, specialist i allmänmedicin, överläkare. Beroendecentrum Stockholm, Riddargatan 1
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
I avgiften ingår:
Vi bjuder på kaffe/te och frukt.
Arrangör:
Kunskapsteam HPÖ/FaR vid APC på uppdrag av HSF i SLL
Kontaktperson:
Sofia trygg Lycke, e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se
Adress:
Torsplan, Solnavägen 4, plan 10. Sal Tor. Välkomna!
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommunen i Stockholms län. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer