FaR-ledarkurs


Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse?
Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig!

Kursdatum och tid:
21/10, kl. 8:30-15:30
Målgrupp: Utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet inom fysisk aktivitet
Mottagare (föreningskanslist, receptionist eller motsvarande) av personer som fått ett FaR
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Fysisk aktivitets betydelse för hälsan
• Förändringsprocesser
• FaR metoden
• Praktiska övningar
• Kommunikation, motivation, bemötande
• Stockholms FaR-ledarnätverk
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
• Förstå vikten av bemötande och intensitetsnivå
• Lotsa till lämplig aktivitet med hjälp av receptet
Kostnad:
Kostnadsfri för idrottsföreningar som är anslutna till RF 800 kr (annan ideell förening, kommuner och landsting) 1 600 kr (företag)
I avgiften ingår:
Fika, lunch, dokumentation
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman
e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01
Adress:
Bosön
Ort/Område:
Lidingö
Antal platser:
24
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer