Munhålans sjukdomar


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost.

Kursdatum och tid:
8/11, kl 12.30-16:30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Övrigt
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Föreläsare:
Karin Garming Legert, bitr övertandläkare, Karolinska institutet
Kontaktperson:
Alexander Hedman
Distriktsläkare, Mörby akademiska vårdcentral
Fortbildningssamordnare nordost, APC
Telefon: 08-123 401 67, 073-0864035 (SMS)
Adress:
Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
URL / webbadress:
www.janusinfo.se/fortbildning
Kommentarer:
Anmälan och mer information se www.janusinfo.se/fortbildning.