Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes


Forskning visar att personer med typ 2 diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra ökar sin kunskap om diabetes, förbättrar sin metabola kontroll samt upplever ökad livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes bör erbjudas en sådan utbildning. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom blir individen mer delaktig i sin egenvård och behandling.
Under kursen lär du dig hur du planerar och genomför en diabetesgrupp på din vårdcentral. Du får även tillgång till grupputbildningsmaterial. Kursen är förlagd under två heldagar med en uppföljningsdag efter tre månader.

Kursdatum och tid:
Alt.1 17-18/3 2021,kl. 09.00 – 16.00
Alt.2 7-8/10 2021 kl. 09.00 - 16.00

Målgrupp: Diabetesansvariga sjuksköterskor /Distriktssköterskor i primärvård
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsningar, gruppdiskussioner samt reflektionsövningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Reflektera och förklara hur vuxna lär
• Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
• Planera och genomföra gruppträffar för vuxna med diabetes
• Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt

Föreläsare:
Föreläsare:
Marina Stenbäck,
Nouha Saleh Stattin,
Marianne Pegelow,
Katri Harcke
Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Diabetes på APC
Kostnad:
2400 kr exklusive moms
Kontaktperson:
Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se, tfn: 073-023 05 12. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt alternativt Solnavägen 1 E, Torsplan Stockholm. Plats meddelas senare.
Ort/Område:
Torsplan
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast en månad innan. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer