Behandling av barn och ungdomar med obesitas


En utbildning för dig som möter barn med obesitas, i vården, BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs.

Kursdatum och tid:
11-12/9, kl. 8:30-16:30
Målgrupp: BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Obesitas
Innehåll:
• Diagnosen obesitas hos barn och ungdomar
• Evidensmetoder inom barnfetma behandling
• Rekommendationer vad gäller mat och rörelse
• Behandling för barn 3-6 år
• Behandling för barn 6-12 år
• Behandling för tonåringar
• Samtalet – en stor del av behandlingen
• Grupper med särskilda behov
• Samarbete mellan vården, föräldrarna och andra instanser
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Tillämpa och arbeta enligt Handlings Program Övervikt och fetma (HPÖ) och SLLs regionala vårdprogram övervikt och fetma

Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området.
Kostnad:
Kostnadsfri (för hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Stockholms län)
Arrangör:
APC i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson:
Kontakta Anna Bohlin,
e-post: anna.bohlin@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer