Diabetes i primärvården


Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bemötande och organisation av diabetesmottagning.
Du som diabetesansvarig sjuksköterska kan vidarebefordra inbjudan till dina kollegor som är intresserade. I kursen ingår ett erbjudande om uppföljande stöd på vårdcentralen tre månader efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid:
3-4/5 + 8-9 /6, kl. 8:30-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
• Diabetessjukdomen, behandling och komplikationer
• Mat och diabetes
• Pedagogik/patientutbildning
• Organisation av diabetesmottagning
• Diabetes ur ett kulturellt perspektiv
• Äldre med diabetes
• Rond med patientbeskrivningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Förklara diabetessjukdomen, orsaker, diagnoskriterier, behandling och komplikationer
• Planera patientutbildning utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
• Visa hur man initierar kvalitetsarbete inom diabetesvården på arbetsplatsen

Föreläsare:
Föreläsare: Diabetessjuksköterskor
Kaija Seijboldt och
Marina Stenbäck, MSc, på APC, Anna Ugarph Morawski Spec. i allmänmedicin samt externa föreläsare
Kostnad:
4 800 kr, exklusive moms
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum, Kunskapsteam Diabetes
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se , tfn: 073-024 23 36. Eller Marina Stenbäck. Marina.stenback@sll.se Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se , tfn: 073-05 05 612
Adress:
Plats meddelas senare
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast en månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer