Lyft diabetesvården för de äldre!


Risken att utveckla diabetes ökar med åldern och hos 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Hos de äldsta kan det finnas en ökad skörhet kopplad till samsjuklighet och nedsatt funktionsförmåga som är viktig att ta hänsyn till. Syftet med kursen är att öka kunskapen om de äldsta med diabetes för att kunna erbjuda en trygg och säker vård.

Kursdatum och tid:
21-22/5 kl. 8:30-16
Målgrupp: Distriktssköterskor och Sjuksköterskor på mottagningar och i hemsjukvård.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Omvårdnad och patientsäkerhet
• Äldre med diabetes ur ett medicinskt perspektiv
• Mat till äldre och risken för undernäring
• Äldre med diabetes och annan etnisk bakgrund
• Förebyggande av fotproblem
• Typ 1 i hemsjukvården
• Diskussioner utifrån patientfall
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Ha ökad insikt om sjukdomsbilden hos äldre med diabetes
• Redogöra för rekommendationer för vård och behandling av äldre med typ 1- och typ 2 diabetes
• Skapa rutiner för årliga uppföljningar och vård av personer med diabetes i hemsjukvården
Kostnad:
2 400 kr, exklusive moms
Kontaktperson:
Marianne Pegelow, tfn. 070-484 20 05, e-post: marianne.pegelow@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer