Palliativa vårdbehov hos patienter med hemsjukvård


Inom primärvårdens hemsjukvård vårdas patienter med kroniska sjukdomar, många av dessa är multisjuka och i behov av palliativ vård. Begreppet palliativ vård förknippas ofta med specialiserad palliativ vård men denna typ av vård kan också ges inom allmän hemsjukvård.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsning eller case-seminarium. Palliativ vårdfilosofi, teamarbetet.
Lärandemål:
Identifiera och särskilja patientens vårdbehov i tidigt respektive sent palliativt skede, beskriva och diskutera genom praktisk interprofessionell övning och kombinera ny kunskap med egna erfarenheter för att lindra svårt sjuka patienters vårdbehov.
Föreläsare:
Erika Berggren, vårdutvecklingsledare.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Erika Berggren, e-post:
erika.berggren@sll.se
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.