NANDA omvårdnadsdiagnos - när du dokumenterar och upprättar dina omvårdnadsplaner


NANDA kan vara ett bra stöd för att beskriva omvårdnaden. För att kvalitetssäkra dokumentationen är en handlingsplan en god hjälp.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Introduktion till NANDA med exempel enligt era önskemål.
Lärandemål:
Känna till NANDA.
Föreläsare:
Susanne Hellström, distriktssköterska, vårdutvecklingsledare .
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Susanne Hellström, e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se.
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.