Uppföljande samtal med reflektion kring god nutritionsvård för den äldre patienten


Arbetet med att planera för god nutritionsvård tillsammans med patienten väcker säkert en del nya frågor. Vi erbjuder ett möte för diskussion på din arbetsplats som ett sätt att vidareutveckla arbetet för god nutritionsvård. Vänder sig till distriktssköterskor som gått kursen ”Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt”.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Distriktssköterska
Innehåll:
Uppföljande diskussion utifrån dina erfarenheter för vidareutveckling av god nutritionsvård för den enskilda patienten. Tillfälle för gemensamt lärande.
Lärandemål:
Analysera och diskutera prevention och behandling av undernäring utifrån praktisk erfarenhet. Reflektera över patientens delaktighet i nutritionsvård.
Föreläsare:
Liisa Samuelsson, distriktssköterska, vård-
utvecklingsledare.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson, e-post:
riitta-liisa.samuelsson@sll.se, tfn: 070-737 43 91.
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.