FaR - Fysisk aktivitet på recept


Vill du veta mer om hur du kan stödja dina patienter till ökad fysisk aktivitet? Vi ger en introduktion till metoden FaR – Fysisk aktivitet på recept.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
Information om metoden FaR och hur den kan användas i patientarbetet, samt vilket vetenskapligt stöd som finns för metoden.
Lärandemål:
Få kunskap om metoden FaR och de riktlinjer för FaR som finns i Stockholms läns landsting. Få kännedom om FYSS, VISS och FaRledarnätverk. Få kännedom om vilka utbildningar som erbjuds beträffande FaR och MI som samtalsmetod.
Föreläsare:
Cecilia Berg, leg sjukgymnast/fysioterapeut.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Cecilia Berg, e-post:
cecilia.berg@sll.se
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.