Hur kan vi på bästa sätt stödja patienter i att förändra sina levnadsvanor - med fokus på tobaksavvänjning


Rökning är orsak till mycket kraftig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalité och förtida död.
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och de behandlingsmetoder som finns inom tobaksavvänjning. Diskussion hur arbetet med tobaksavvänjning kan struktureras och organiseras på enheten.
Lärandemål:
Känna till innehållet i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Kunna diskutera patientens tobaksbruk utifrån enkla råd/rådgivande samtal. Påbörjat en handlingsplan för att organisera tobaksavvänjning/ha kännedom om hur patienten ska hänvisas vidare.
Föreläsare:
Lena Lundh, FPU-ledare.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Lena Lundh, e-post: lena.k.lund@sll.se,
tfn: 070-165 51 82.
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.