Mat och diabetes – vad är det som gäller?


Känner ni er osäkra på vad ni ska säga till era patienter? Vi kommer gärna till er vårdcentral måndagar till onsdagar och pratar 60 minuter om mat och diabetes.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Nutrition
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Grundläggande kostråd, nya rön och Socialstyrelsens vägledning.
Lärandemål:
Kunna redogöra för vilken mat som kan rekommenderas vid diabetes.
Föreläsare:
Jenny Lindrot, leg. dietist
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Jenny Lindrot, e-post: jenny.lindrot@sll.se, tfn: 070-484 20 04
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.