Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data


Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Verksamhetschef
Innehåll:
Diskussion om förbättringsarbete på enheten utifrån data från NDR och verktyget ”Knappen”.
Lärandemål:
Kunna planera och implementera kvalitetsarbete på enheten.

Föreläsare:
Kaija Seijboldt, vårdutvecklingsledare/Nouha Saleh-Stattin, vårdutvecklingsledare/Alexandre Wajngot, läkare.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se.
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.