Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018


Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig!

Kursens syfte är att deltagaren efter genomgången kurs ska kunna tillämpa Motiverande samtal i dialog med patienter i primärvård.

Kursdatum och tid:
28-29/8 + 11/9 + 3/10 + 5/11 samt halvdagar 5/12+21/1
kl. 09.00 -16.30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Pedagogik
Innehåll:
Kursinnehåll
* Förhållningssätt och MI-anda
* De fyra processerna i MI-samtalet
* Igenkännande och hantering av förändringsprat
* MI-metodens olika verktyg
* Samtalsstrategier i MI
* Kodning enligt MITI och CLAMI
* Kvalitetssäkring av MI
* Etiska aspekter
Lärandemål:
Kursupplägg
* Föreläsningar och praktisk tillämpning med återkoppling.
* Individuell hemuppgift i form av tre inspelade MI samtal som transkriberas av studenten

Kursen sträcker sig över en termin, med totalt 7 schemalagda utbildningsdagar. Beräkna dessutom minst 2 dagars hemarbete med samtal och hemtentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.
Föreläsare:
Kursansvarig
Susanne Hellström
E-post: susanne.m.hellstrom@sll.se
Mobil: 073-962 7627

Övriga kursledare
Anne Claesson
E-post: anne.claesson@sll.se
Mobil: 072-547 14 58

Sofia Trygg Lycke
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Examinator
Per Wändell, Senior professor i allmänmedicin
Sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet
Kostnad:
Se nedan
I avgiften ingår:
Kurskostnad för personal anställda inom SLL 9 700 kr, övriga 12 500 kr. Personal verksam inom rehabilitering, primärvård SLL prioriteras. Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Efter avslutad och genomförd kurs erbjuds kursdeltagare fortsatt handledning och återkoppling på samtal kostnadsfritt.
Arrangör:
Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
Kontaktperson:
Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se Tel: 08-524 83891


Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
URL / webbadress:
www.ki.se/uppdragsutbildning
Kommentarer:
Behörighet: Totalt minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Anmälan via www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag är 2018-08-01. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.