Kursen för dig som vill handleda AT- och ST-läkare!


Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. Är du intresserad av att handleda och har en pågående handledning av AT eller ST så är detta kursen för dig. Från och med hösten 2010 är det obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att få handleda ST-läkare.

Kursdatum och tid:
Ej fastställt.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Alla
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
• Handledaruppdraget för AT och ST.
• Träning i kompetensvärdering, bland annat med
video och sit-in som redskap.
• Gruppdiskussioner utifrån aktuella handlednings
problem. Det är därför viktigt att du har en egen
pågående handledning.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna bland annat kunna:
• ha kunskap om målbeskrivningen och författning
för AT och ST
• kunna stödja ST-läkaren i planering och genomförande
av en självstyrd, resultatorienterad kompetensutveckling
• ha kännedom om metoder för värdering konsultationsförmåga
• kunna utforma ett handledaryttrande
• kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
• kunna värdera och ge konstruktiv kritik på en
konsultation med medsittning eller video som redskap
• kunna hjälpa ST-läkaren att utforma en projektbeskrivning.
Kostnad:
Inte fastställd ännu.
Kontaktperson:
Carina Andersson, e-post: carina.ev.andersson@sll.se
Adress:
Ej fastställt.
Kommentarer:
Anmälan: Skicka e-post till carina.ev.andersson@sll.se eller gå in på www.cefam.se, klicka på kursanmälan.