Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR


Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Här får du den vetenskapliga bakgrunden för att använda metoden FaR. Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och blir behörig att föra ett rådgivande samtal.

Kursdatum och tid:
10-11/10, kl. 8:30-16:30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Senaste nytt om fysisk aktivitet.
• FaR -Vetenskaplig bakgrund.
• FYSS –FaR metoden.
• Evidens för FAR vid hjärt-kärl sjukdom, diabetes, psykisk ohälsa och smärta.
• Bedöma intensitet.
• Kunskap om FaR-ledarnätverket.
• Kommunikation/MI och empowerment.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• känna till evidensen för fysisk aktivitet vid de vanligaste folksjukdomarna
• identifiera patienter som har behov av en ökad nivå av fysisk aktivitet
• tillämpa metoden FaR
• känna till betydelsen av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring.
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms län, se nedan för mer info.
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Eva Flygare Wallén,
e-post: eva.flygare-wallen@sll.se
Ann Hafström, e-post: ann.hafstrom@sll.se
Adress:
Solnavägen 4, plan 10
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
Tor
Antal platser:
25
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra utbildningar HPÖ/FaR riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting. Då det gäller dessa utbildningar omfattas även elevhälsan. Kursen är kostnadsfri för dig som är hälso- och sjukvårdsanställd inom Stockholm län. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer