Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt


Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, vidta lämpliga åtgärder och vid behov förskriva rätt kosttillägg.

Kursdatum och tid:
27/9 och 12/11, kl. 8:30-16:30

Samt en uppföljande halvdag i mindre grupper. Halvdagen är en eftermiddag och datum för den meddelas under första kursdagen.
Kursen ger dig som distriktssköterska rätt att förskriva kosttillägg.

Målgrupp: Distriktssköterskor (med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska) i primärvården inom Region Stockholm

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska
Innehåll:
Utbildningsform: Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner. Kursen omfattar 2,5 dagar med cirka 4-6 veckors mellanrum. I kursen ingår två studieuppgifter som genomförs mellan kursdagarna i den kliniska verksamheten. Kursbevis erhålls efter genomgången kurs.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• identifiera risk för undernäring eller manifest undernäring
• bedöma och analysera de äldres nutritionsproblem
• planera och utföra åtgärder
• förskriva kosttillägg
• följa upp och utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder
• tillämpa olika arbetsmetoder för nutritionsvård
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson,
e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se, tfn: 070-737 43 91. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
.
Adress:
Solnavägen 1 E, plan 4
Ort/Område:
Torsplan
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Kursen är för dig som är distriktssköterska med specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska. Akademiskt primärvårdscentrums fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer