Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2


Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och behandling, diabetiska fotsår, hudsjukdomar, ortopedtekniska hjälpmedel och avslutar med patientbeskrivningar samt diskussion kring kvalitetssäkring av fotsjukvården.

Kursdatum och tid:
2021 21-22/10, kl. 9-16 Plats: Meddelas senare


Målgrupp: Fotterapeuter med steg- 1 utbildning eller liknande
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Fotterapeut
Innehåll:
• Diabetessjukdomen.
• Fotkomplikationer.
• Biomekanik och ortopedtekniska hjälpmedel.
• Fotterapeuten i vårdkedjan.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Sammanfatta diabetessjukdomen med övergripande mål för en god fothälsa för personer med diabetes.
• Ökad kunskap om den diabetiska fotens komplexitet med tyngdpunkt på det förebyggande arbetet.
• Att tydliggöra fotsjukvårdens roll i primärvården och vikten av samverkan.
Föreläsare:
Ann Lindström, fotvårdslärare + externa föreläsare.
Kostnad:
1 700 kr, exklusive moms (Gäller deltagare från Stockholms län, övriga deltagare 2 900 kr)
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Ann Lindström, tfn: 073-054 73 84,
e-post: ann.lindstrom@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digital
Antal platser:
33
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.Avbokningsregler, se PDF nedan

Bifogade filer