Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1


Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, monofilament och doppler. Vi testar blodsocker, lär oss mer om matens betydelse och hur en bra sko är uppbyggd.

Kursdatum och tid:
8-11/2, kl. 9-16 Plats: Meddelas senare

OBS! Önskvärt är att du har arbetat praktiskt i c:a ett år efter din utbildning är klar.


Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Fotterapeut
Innehåll:
• Diabetessjukdomen, behandling och komplikationer.
• Egenvård vid diabetes.
• Fotstatus.
• Praktiska övningar på varadra och på patienter.
• Fotsjukvård-Vad är det?
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• förklara vilka förändringar på foten som är vanliga vid diabetes och hur man förebygger dessa
• beskriva och motivera egenvårdsbehandling individuellt och i grupp
• tillämpa och praktiskt utföra fotstatus och dokumentera resultatet
• förklara fotterapeutens roll i teamet
Föreläsare:
Ann Lindström, fotvårdslärare
Kostnad:
3 200 kr, exklusive moms. (Gäller deltagare från Stockholms län, övriga deltagare 4 800 kr, exklusive moms)
I avgiften ingår:
Kurslitteratur
Kontaktperson:
Ann Lindström, tfn 073-054 73 84 eller
e-post: ann.lindstrom@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Plats: Meddelas senare
Ort/Område:
Stockholm
Antal platser:
24
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan

Bifogade filer