FaR-ledarkurs för patient- och Parasportföreningar


I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs inom
Region Stockholm medför det att fler personer blir ordinerade FaR. Därför vill vi bredda och utöka aktivitetsutbudet av det som era föreningar erbjuder.
Kursen är på en dag och ger en kvalificerad grundläggande kunskap om FaR-metoden och FYSS och förbereder dig på att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet.

Kursdatum och tid:
22/2, kl. 9-14:30

Målgrupp: Patient- och Parasportföreningars utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet inom fysisk aktivitet.

Mottagare (föreningskanslist eller motsvarande) av personer som fått ett FaR.

Deltagarens förening ska vara FaR-certifierad eller anmäld till kommande certifiering.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Fysisk aktivitets betydelse för hälsan
• Förändringsprocesser
• FaR metoden
• Praktiska övningar
• Kommunikation, motivation, bemötande
• Stockholms FaR-ledarnätverk
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
• Förstå vikten av bemötande och intensitetsnivå
• Lotsa till lämplig aktivitet med hjälp av receptet
Kostnad:
Kursen är gratis!
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Ingbritt Ekman e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 7, Rum Kastanj
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl senast 18/2. Avbokningskostnad 300 kr om avbokning ej sker. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.