Motiverande samtal MI handledningar-digitalt


Inbjudan till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI eller behöver ta igen ett missat tillfälle på en av våra grundkurser.
Syftet är att upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi tre fristående träffar i mindre grupp, som du kan boka in dig på. Välj själv hur många träffar som du vill delta i.
Inför träffarna spelar du in ett samtal (5-10 minuter, med ex anhörig/kollega ej patient pga patientsäkerheten) som handlar om förändring. Du får sedan kollegial återkoppling i MI-anda på ditt samtal som kan bidra till din kompetensutveckling inom MI.

Kursdatum och tid:
5/2 2021, kl. 13-15
eller
12/4 2021, kl. 13-15
eller
11/6 2021, kl. 13-15
Fristående träffar

Målgrupp: All vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.

För att delta i behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare, tillgång till enskilt rum och god internetuppkoppling.

.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Annat, Specialistsjuksköterska, Logoped
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Jenny Lindrot APC, e-post: jenny.lindrot@sll.se,
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.