Digital Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter


Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring med patienter.
Vi repetera de olika samtalsfärdigheterna både i teorin och med övningar utifrån era önskemål och behov. Det finns möjlighet att ta upp specifika svårigheter eller problemställningar som uppkommer under samtalen med patienterna.

Kursdatum och tid:
26//2 2021, kl.13-15
eller
21/5 2021, kl. 13-15
Fristående träffar

Målgrupp: Du som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal.

För att delta behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare, tillgång till enskilt rum och god internetuppkoppling.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
• Teori, förhållningssätt och teknik
• Praktiska övningar
Föreläsare:
Jenny Lindrot leg dietist och vårdutvecklingsledare på APC.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Jenny Lindrot, e-post: jenny.lindrot@sll.se,
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Digitalt
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.