IBS – Vad en kliniker behöver veta


Allmänläkarnätverket Söder – sydost med tema: IBS – Vad en kliniker behöver veta.
Digitalt via teams.

Kursdatum och tid:
9/12, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Läkare inom primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Innehåll:
• Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.30
Föreläsare:
Perjohan Lindfors, specialist i gastroenterologi och hepatologi, Praktikertjänst, Gastromottagningen City.
Arrangör:
Allmänläkarnätverket Söder –sydost, APC
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Kajsa Sundqvist, e-post: kajsa.sundqvist@sll.se
Adress:
Digitalt via teams i egen lokal
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast den 2 december. För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.