Sjukskrivning och rehabilitering


– när kan sjukskrivning hjälpa eller stjälpa och vad kan arbetsterapeut och fysioterapeut göra för att underlätta i sjukskrivningsprocessen? Sjukskrivning är en behandlande insats som är mycket vanlig inom vården. Ibland är det svårt att beskriva den funktions och aktivitetsnedsättning som föreligger sjukskrivningen, framförallt med symtom vid psykisk ohälsa och/eller stressrelaterad problematik. I denna utbildning får du lära dig grunderna i försäkringsmedicin och hur man kan tänka kring bedömning av aktivitets och funktionsbedömningar. OBS: Utbildningen kommer eventuellt att genomförs digitalt eller utifrån de riktlinjer som gäller. Information ges av kursledaren senast 2 veckor innan kursstart.

Kursdatum och tid:
13/11, kl. 8:30-16
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården

Anmäl dig senast den 13 oktober
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
08:30- 09:00 Presentation och förväntningar
09:00- 09:40 Rehabkedjan 09:40 – 10:00 Fika
10:00 – 10:40 Vem gör vad i sjukskrivningsprocessen?
10:40 – 11:30 Grupparbete
11:30 – 12:00 Reflektion i grupp
12-13 Lunch
13:00 – 13:40 Psykisk ohälsa och sjukskrivning
13:40 – 14:45 Grupparbete inkl fika
14:45 – 15:30 Diskussion/reflektion
15:30 – 15:40 ”Braining”
15:40 – 16:00 Avslut/utvärdering
Lärandemål:
• Att erhålla grundläggande kunskaper om sjukskrivningsprocessen
• Att kunna reflektera över sin egen och andras roll i sjukskrivningsprocessen
• Att kunna värdera och analysera om nyttan respektive onyttan med sjukskrivning
Föreläsare:
Lisa Brändström Leg. Arbetsterapeut
Päivi Piispanen Leg. Fysioterapeut
Johanna Wallensten Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin
Anna Finnes Med dr, Leg. Psykolog Karolinska institutet.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Päivi Piispanen, paivi.piispanen@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer