Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete


Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationella diabetesregistrets data från 2019 konstateras att endast 79.1 % av Region Stockholm patienter har fått sina fötter undersökta att jämföra med Riket 80,4 %. Multidiciplinära fotteam har visat sig vara framgångsrika vid allvarliga fotproblem. Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling och diagnostik hos ett multidiciplinärt fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta sår, infektioner och fotdeformitet. På vårdcentralerna är det ofta distriktssköterskan som undersöker fötterna och skriver remiss för fotsjukvård. Fotsår och deformiteter är viktigt att bedöma och känna till samt vidta åtgärder. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder nu en fördjupad fortbildning i ämnet, till Dig som är distriktssköterska/ diabetessjuksköterska.

Kursdatum och tid:
5/10, kl. 13-16:30

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsningar varvat med praktiska moment och gruppdiskussioner.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Ha kännedom om NDR resultat av sin enhets måluppfyllelse fotundersökning
• Kunna bedöma fotsår och skicka remiss till fotsårsmottagning och använda digital verktyg för kommunikation med andra vårdgivare samt en test på om patientens skor och fotbäddar är lämpliga
• Utveckla samarbete mellan ortopedtekniker och primärvården särskilt vid sårbehandling och deformiteter
Föreläsare:
Ann Lindström, fotterapeut
Kaija Seijboldt diabetessjuksköterska, och
Kerstin Hellmer Ortopedingengör CampPRO och fotterapeut från Centrum för diabetes
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
För mer info kontakta: För mer info kontakta:
Ann Lindström e-post: ann.lindstrom@sll.se eller
Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se , tfn: 073-024 23 36.
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se , tfn: 073-05 05 612
Adress:
Lokal meddelas senare
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.