Kurser

 1. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2017

  Datum:
  2017-08-28 00:00 2017-11-22 00:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 2. Motiverande samtal, MI repetitionskurs

  Datum:
  2017-08-24 09:00 — 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil under utveckling som uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och evidens. Därför erbjuder vi er, som gått MI grundkurs för mer än 1 år sedan, en dag för uppdatering och repetition. Syftet är att ...
 3. E-stöd för läkemedelsbehandling (Pascal 2.0 & Janusmed Interaktion, Riskprofil, Njurfunktion och Äldre)

  Datum:
  2017-08-23 12:30 2018-08-23 16:30
  Adress:
  Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...
 4. BVC kurs för ST läkare Nya datum kommer snart

  Datum:
  2017-05-31 00:00 2017-06-02 00:00
  Adress:
  Akademiskt primärvårdscentrum,
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 5. VESTA höstprogrammet 2017, pågående

  Datum:
  2017-05-19 00:00 2018-05-31 00:00
 6. Läkemedelskurs för distriktssköterskor på Äldremottagning

  Datum:
  2017-05-11 09:00 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus, Clinicum och Alfred Nobels Allé 10 sal 515
  Du som arbetar på Äldremottagning i primärvården erbjuds kurs om enkel kvalitetsanalys av den äldres läkemedelsanvändning. Syftet med kursen är att erhålla fördjupad kunskap om äldres läkemedelsbehandling och tillgängliga verktyg för sj...
 7. Föreläsning om bensår av Margareta Grauers

  Datum:
  2017-05-04 13:00 — 16:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus Birgittavägen 2 A
  Arbetar du med sårpatienter? Kom och fräscha upp dina kunskaper och lär dig mer om bensår....
 8. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng

  Datum:
  2017-02-01 09:00 — 16:30
  Adress:
  Karolinska Institutet Campus Flemingsberg, Alfred Nobels allé 10, Akademiskt Primärvårdscentrum
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
 9. VESTA vårprogrammet 2017, pågående

  Datum:
  2016-12-15 00:00 — 00:00
  VESTA är kurs i vetenskapligt projektarbete för ST läkare i allmänmedicin....
 10. Kurs om ST för verksamhetschefer

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  Victory Hotel & Conferens, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan http://www.thecollectorshotels.se/en/victory-hotel/conference-in-oldtown/victory/
  Målgrupp verksamhetschefer i primärvården. ...
 11. Problem med att skriva sjukintyg?

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  På önskad vårdcentral.
  Många läkare upplever problem med att bedöma arbetsförmåga vid långvarig smärta och skriva läkarintyg som innehåller den information Försäkringskassan behöver. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder vårdcentralen besök där vi kommer ...
 12. Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data

  Datum:
  Kontakta oss
  Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator. ...
 13. Mat och diabetes – vad är det som gäller?

  Datum:
  Kontakta oss
  Känner ni er osäkra på vad ni ska säga till era patienter? Vi kommer gärna till er vårdcentral måndagar till onsdagar och pratar 60 minuter om mat och diabetes. ...
 14. Äldre med diabetes

  Datum:
  Kontakta oss
  I hemsjukvård och särskilda boenden möter vårdpersonalen både personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Det nya vårdprogrammet från SKL tar upp rekommendationer och målsättning för vård, behandling och uppföljning av denna patientgrupp. ...
 15. Fotstatus – hur gör man?

  Datum:
  Kontakta oss
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år. Vi erbjuder en introduktion i hur man gör en enkel fotstatus....
 16. Motiverande samtal, MI – vad är det?

  Datum:
  Kontakta oss
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Vi kommer ut till er och låter er prova på denna metod....
 17. Motiverande samtal för primärvårdsdietister - introduktion/handledning

  Datum:
  Kontakta oss
  Nu kan du som är primärvårdsdietist välja mellan att få en inblick i Motiverade samtal eller få en chans att upprätthålla din MI-kompetens....
 18. Skräddarsytt besök på vårdcentralen för att stötta astma/KOL-verksamhet

  Datum:
  Kontakta oss
  Behöver ni hjälp, stöd, tips och råd hur ni jobbar med, eller startar en astma/KOL-mottagning på vårdcentralen? Finns det hos er ett behov av undervisning i spirometri, screeningar med ”mini-spirometer”, inhalationsteknik eller kanske en al...
 19. Motiverande samtal om fallprevention för äldre - en modell för primärvården?

  Datum:
  Kontakta oss
  Vill du veta hur man kan inkludera Motiverande samtal vid fallprevention för äldre? Nu har du möjlighet att få en introduktion till båda koncepten. ...
 20. Hur kan vi på bästa sätt stödja patienter i att förändra sina levnadsvanor - med fokus på tobaksavvänjning

  Datum:
  Kontakta oss
  Rökning är orsak till mycket kraftig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalité och förtida död. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal till patienter som r...