Kurser

 1. Kombinerad FaR-kurs och Certifiering för idrottsföreningar

  Datum:
  2019-10-07 17:00 — 21:00
  Adress:
  Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4
  Region Stockholm tillsammans med Stockholmsidrotten vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn, ungdomar och vuxna som får FaR – Fysisk aktivitet på Recept. Därför bjuder vi in föreningslivet till ledarutbildning och certifiering av f...
 2. Motiverande Samtal MI kurs för kontaktsjuksköterskor – Akademiskt Primvårdscentrum i samarbete med RCC

  Datum:
  2019-10-07 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Kursens syfte är att ge dig ve...
 3. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5

  Datum:
  2019-10-07 00:00 2019-10-11 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 4. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2019-10-04 09:00 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppf...
 5. Försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården

  Datum:
  2019-10-03 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna utbildning riktar sig till er som gör funktions-eller aktivitetsbedömningar som läkare behöver använda i läkarintyget. Vi tar upp sjukskrivningsprocessen, Försäkringskassans regler och riktlinjer samt rehabkoordinering. Diskussion kring...
 6. Sjukskrivningskunskap för allmänläkare

  Datum:
  2019-10-03 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning. I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvå...
 7. Hälsofrämjande dagen

  Datum:
  2019-10-01 08:30 — 16:00
  Adress:
  Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
  Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion...
 8. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2019-10-01 08:30 2019-10-02 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 9. Motiverande Samtal MI kollegial handledning - lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2019-09-30 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 10. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-09-27 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 11. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2019-09-27 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 12. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för fysioterapeuter/sjukgymnaster

  Datum:
  2019-09-26 13:30 — 16:00
  Adress:
  CAMM Solnavägen 4, Torsplan
  Är du fysioterapeut/sjukgymnast och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff! Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar! ...
 13. Inbjudan till regionalt nätverksforum för REKO i primärvården

  Datum:
  2019-09-24 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Denna gång är fokus på kartläggningssamtalet och Arbetsförmedl...
 14. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-09-20 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 15. Grundkurs i Motiverande samtal-MI för dig som REKO 3 dagar

  Datum:
  2019-09-19 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan. Vi möts vid hissarna plan 6 strax före 9.00
  Paketerbjudande! Välkommen till denna kostnadsfria grundkurs i MI med inkluderande handledning som pågår under 12 månader efter avslutad grundkurs. Detta sker vid 4 tillfällen a 2-3 timmar/gång i syfte att upprätthålla /utveckla förmågan o...
 16. ME/CFS - KOL - Halsrygg

  Datum:
  2019-09-19 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: ME/CFS, KOL, Halsrygg ...
 17. Nätverksforum - astma/allergi & KOL. Tema: Nutrition vid KOL

  Datum:
  2019-09-18 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Nätverksforumen är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Målgruppen är samtliga professioner som träffar patienter med astma och KOL i primärvården. På forumet är du välkommen att diskutera egna fall och spirometrikurvo...
 18. Demenssjukdomar

  Datum:
  2019-09-18 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus, hus 40, plan 1
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Demenssjukdomar ...
 19. Palliativ vård i primärvården

  Datum:
  2019-09-18 12:30 — 16:30
  Adress:
  OBS! Ny lokal. Wollmar Yxkullsgatan 25
  Allmänläkarnätverket Söder – sydost bjuder in till tema: Palliativ vård i primärvården - Praktisk tillämpning och samverkan med specialiserad palliativ vård. ...
 20. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2019-09-16 09:00 2019-09-19 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...