Kurser

 1. Reumatologi för primärvård

  Datum:
  2019-05-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 2. Aktuell reumatologi för distriktsläkare i Stockholm

  Datum:
  2019-05-22 12:30 — 16:30
  Adress:
  Magnus Ladulåsgatan 63A
  Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Aktuell reumatologi för distriktsläkare i Stockholm ...
 3. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2019-05-21 09:00 2019-05-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan 19-20/11 Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 4. Lyft diabetesvården för de äldre!

  Datum:
  2019-05-21 08:30 2019-05-22 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Risken att utveckla diabetes ökar med åldern och hos 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Hos de äldsta kan det finnas en ökad skörhet kopplad till samsjuklighet och nedsatt funktionsförmåga som är viktig att ta hänsyn till. Syft...
 5. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2019-05-21 08:30 2019-05-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 6. Handledarkurs för distriktsläkare, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-05-20 08:45 2019-05-22 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 7. Välkommen till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2019-05-15 14:00 — 16:30
  Adress:
  Liljeholmens Akademiska Vårdcentral
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 8. ”Var god svälj!”

  Datum:
  2019-05-15 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, plan 10, CAMM
  En fortbildning om dysfagi för personal i primärvården. Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka. Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder ma...
 9. Kurs om ST för verksamhetschefer

  Datum:
  2019-05-15 08:30 — 17:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E , plan 8
  Målgrupp verksamhetschefer i primärvården. ...
 10. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-05-15 08:30 2019-05-16 16:30
  Adress:
  Victory hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...
 11. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2019-05-14 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 12. Övervikt och fetma vid typ 2 diabetes

  Datum:
  2019-05-14 08:30 2019-05-15 16:00
  Adress:
  Solnaväggen 1E, Torsplan
  ”Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor” Referens: Socialstyrelsens skrift: ” Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården. Jobbar du med personer som...
 13. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2019-05-11 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan eller Vretenvägen 4, Solna Strand. Se info ovan vilken adress som gäller vilket datum.
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 14. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2019-05-10 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 15. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2019-05-10 00:00 — 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 10/5, 2019. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt pri...
 16. Sjukskrivningskunskap för allmänläkare

  Datum:
  2019-05-09 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvår...
 17. FaRs dag - Fokus på FaR till barn och ungdom!

  Datum:
  2019-05-09 12:30 — 16:45
  Adress:
  Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
  Välkomna till en eftermiddag med fokus på FaR till barn och ungdom! ...
 18. Behandlingsmodell för patienter med fetma

  Datum:
  2019-05-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Känner du att du behöver praktiska verktyg då du möter patienter med fetma? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker och beteendeförändring. ...
 19. Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng 2019

  Datum:
  2019-05-07 00:00 0000-00-00 00:00
  Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp....
 20. Motiverande samtal för FaR-ledare

  Datum:
  2019-05-06 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Denna kvällskurs ger en kännedom och förståelse för samtalets betydelse för att hjälpa personer till förändring. ...