Kurser

 1. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2018-03-22 09:00 2018-03-23 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 2. Att tolka verkligheten – synstörningar efter förvärvad hjärnskada

  Datum:
  2018-03-21 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka är de vanligaste störningarna och hur behandlar vi dem? ...
 3. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2018-03-19 00:00 2018-03-21 00:00
  Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. ...
 4. Nätverksträff för FaR aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-03-16 13:00 — 15:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till en träff där vi bjuder in er som arbetar med FaR i Stockholms län och som ej hade möjlighet att närvara på träffen i november 2017. ...
 5. Nätverket Huddinge/Flemingsberg och Liljeholmen välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-03-14 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 6. Nätverket Hässelby/Akalla och Jakobsberg välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-03-13 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 7. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2018-03-09 09:00 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 8. Komprimerad FaR-kurs och Certifiering för idrottsföreningar

  Datum:
  2018-02-21 17:00 — 21:00
  Adress:
  Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4
  Stockholms läns landsting tillsammans med Stockholmsidrotten vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn, ungdomar och vuxna som får FaR – Fysisk aktivitet på Recept. ...
 9. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter

  Datum:
  2018-02-21 13:30 — 16:00
  Adress:
  Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10
  Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 21 februari. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. På vår träff får d...
 10. Akut omhändertagande utanför sjukhuset

  Datum:
  2018-02-20 15:00 — 17:00
  Adress:
  Boo Vårdcentral
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nacka Värmdö....
 11. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-02-16 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 12. Introduktion i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2018-02-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Kursen kan vara till hjälp och stöd i bl.a. bemötande, arbete i reception, hemsjukvård och mottagning. Syftet är att inspirera och ge dig verktyg...
 13. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2018-02-14 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 14. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2018-02-13 14:00 — 16:30
  Inbjudan 2018 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 15. Inbjudan till YOGA fortbildningsaktivitet: Uppföljning

  Datum:
  2018-02-13 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, entreplanet
  Deltog du i APC:s yogakurs 2016? Då är du varmt välkommen till denna eftermiddag då du får möjlighet att öva, repetera, fråga och diskutera om yogaövningar från de två programmen som Marian Papp forskat på och instruerat. Maria Lejdeby in...
 16. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2018-02-13 09:00 2018-02-14 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 17. Nationellt spirometrikörkort, Norrtälje TioHundra

  Datum:
  2018-02-13 09:00 2018-02-14 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en utbildning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 18. RGS webb - Rådgivningsstödet webb

  Datum:
  2018-02-01 13:00 — 16:30
  RGS webb är ett kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd för att stödja distriktssköterskor och sjuksköterskor i att bedöma vårdbehov. I RGS webb integreras även en samtalsprocess, ”det goda samtalet” som kursen ger grunderna i. RGS webb ...
 19. Motiverande samtal, MI repetitionskurs

  Datum:
  2018-02-01 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil under utveckling som uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och evidens. Därför erbjuder vi er, som gått MI grundkurs för mer än 1 år sedan, en dag för uppdatering och repetition. Syftet är att ...
 20. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI för rehab-koordinatorer

  Datum:
  2018-01-31 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Är du intresserad av att upprätthålla/utveckla tilltron till din egen förmåga att genomföra MI-samtal? Vill du utveckla din förmåga att ge och få återkoppling på inspelat samtal? Välkommen på kostnadsfri kollegial handledning i MI och tr...