Kurser





 1. Fortbildning om matallergier hos barn

  Datum:
  2020-05-05 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 2. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2020-05-05 08:30 2020-05-06 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 3. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2020-05-04 08:30 — 16:30
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Lindhagensgatan 98
  Personer med kognitiva symtom som söker primärvården behöver uppmärksammas och en utredning startas tidigt vid eventuell misstanke om kognitivsjukdom. Du inbjuds till en multiprofessionell fortbildningsdag som bygger på samverkan och teamarbete...
 4. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2020-04-29 08:00 — 16:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 29/4 2020. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt prim...
 5. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2020-04-27 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 35 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 6. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2020-04-27 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 7. Diabetes typ 2 – aktuella riktlinjer och läkemedelsbehandling

  Datum:
  2020-04-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 8. Fysioterapi i primärvården för cancerberörda patienter

  Datum:
  2020-04-23 13:15 — 16:30
  Adress:
  CAMM-Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4
  Välkommen på en eftermiddag där du får uppdatera dig om cancer, cancerbehandling och evidensbaserad fysioterapi....
 9. Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvården-psykiatri och specialistvård

  Datum:
  2020-04-23 13:00 — 16:30
  Adress:
  CPF Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på psykisk ohälsa som är den största anledningen till sjukskrivning ida...
 10. ReDO™-metoden

  Datum:
  2020-04-23 10:00 2020-04-24 16:00
  Adress:
  Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
  ReDO™-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syfta...
 11. Behandling vid obesitas - vilken behandling kan vi erbjuda personer med obesitas?

  Datum:
  2020-04-23 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till denna utbildning om behandling vid obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa tillstånd men det är lika viktigt a...
 12. AOS-allvarliga ospecifika symtom / Astma och allergi-vuxna / Stress-rehab

  Datum:
  2020-04-23 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Ämnena är: AOS-allvarliga ospecifika symtom Astma och allergi-vuxna Stress-rehab ...
 13. IBS – Vad en kliniker behöver veta

  Datum:
  2020-04-22 12:30 — 16:30
  Adress:
  Usine, Södermalmsallén 36-38
  Allmänläkarnätverket Söder-sydost bjuder in till tema: IBS – Vad en kliniker behöver veta ...
 14. Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands

  Datum:
  2020-04-22 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En heldag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning. På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att ut...
 15. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2020-04-21 08:30 2020-04-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 16. Välkommen till utbildning om hälsosamma matvanor i vården

  Datum:
  2020-04-20 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor....
 17. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2020-04-17 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 18. FaR-fördjupning för barnmorskor

  Datum:
  2020-04-16 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  En halvdags fördjupningsutbildning och uppföljning för dig som gått kursen FaR ur ett barnmorskeperspektiv. Välkommen med frågor, tankar och funderingar. Kursen har fokus på verktyg vi kan använda i det rådgivande samtalet och hur vi stötta...
 19. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2020-04-15 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan Free Style Libre förskrivas t...
 20. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2020-04-07 08:30 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppf...