Kurser

 1. Onkologi SvF urologi

  Datum:
  2020-12-18 13:30 — 16:30
  Adress:
  Huddinge Konferenscenter, Patron Pehrs Väg 3
  Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Onkologi SvF urologi. Eventuellt digitalt. ...
 2. Neuropsykiatri och beroende

  Datum:
  2020-12-17 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje med tema: Neuropsykiatri och beroende...
 3. Sjukskrivningar – en viktig uppgift för vårdcentralen

  Datum:
  2020-12-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning Sedan i år har vårdcentraler skyldighet att erbjuda funktion för rehabkoordinering för sjukskrivna. Hur uppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön p...
 4. Lär dig använda empowerment – ett personcentrerat förhållningssätt vid stöd till beteendeförändring hos personer med diabetes

  Datum:
  2020-12-09 08:30 2020-12-10 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa bet...
 5. FaR ur ett barnmorskeperspektiv

  Datum:
  2020-11-25 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa, såväl under graviditet som annars. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stötta patienter till ökad fysisk aktivitet. Nu håller vi en kurs i FaR som är sp...
 6. Fortbildningseftermiddag om Hypertoni

  Datum:
  2020-11-24 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Lär dig mer om hypertoni och vikten av att ta blodtryck på rätt sätt. Vi ställer inte in, vi ställer om! Höstens kurser genomförs som planerat - antingen fysiskt eller digitalt , utifrån de riktlinjer som gäller. Mer info senast 2 veckor in...
 7. Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2020-11-24 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på psykisk ohälsa! OBS: Utbildningen kommer eventuellt att genomförs dig...
 8. Stroke: Akut och sekundär prevention

  Datum:
  2020-11-20 13:30 — 16:30
  Adress:
  Huddinge Konferenscenter, Patron Pehrs Väg 3
  Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Stroke: Akut och sekundär prevention. Eventuellt digitalt. ...
 9. Fortbildning i sjukskrivning och grundläggande försäkringsmedicin

  Datum:
  2020-11-20 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Utbildningen riktar sig till alla sköterskor i mottagningsarbete som möter sjukskrivna patienter eller patienter som har frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att sjukskrivningen behöve...
 10. Njurmedicin för primärvården

  Datum:
  2020-11-18 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje med tema: Njurmedicin för primärvården...
 11. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2020-11-17 09:00 2020-11-18 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 12. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2020-11-17 09:00 2020-11-18 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan 17-18/11 Alfred Nobels allé 23
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 13. Sjukskrivning och rehabilitering

  Datum:
  2020-11-13 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  – när kan sjukskrivning hjälpa eller stjälpa och vad kan arbetsterapeut och fysioterapeut göra för att underlätta i sjukskrivningsprocessen? Sjukskrivning är en behandlande insats som är mycket vanlig inom vården. Ibland är det svårt att...
 14. Fysioterapi i primärvården för cancerberörda patienter

  Datum:
  2020-11-11 13:15 — 16:30
  Adress:
  CAMM-Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4
  Träffar du patienter som genomgår eller har genomgått en cancerbehandling och vill veta mer om hur du som sjukgymnast/fysioterapeut kan hjälpa? Cancerbehandlingar kan ge kvarstående problem och sena biverkningar och behovet av rehabilitering kan...
 15. Diabetes och munhälsa

  Datum:
  2020-11-11 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Munnen är en del av kroppen och vi behöver uppmärksamma sambandet mellan riskfaktorer i munnen och sjukdomar kopplat till denna risk. Långvarig inflammation i tandköttet kan leda till diabetes och vid redan diagnostiserad diabetes kan inflammati...
 16. Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och ungdomar

  Datum:
  2020-11-10 08:45 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du lära dig använda Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och öva på bemötande och samtal som främjar fysisk aktivitet? Vill du skaffa dig kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn? Då ...
 17. BONK – Barnobesitasnätverket

  Datum:
  2020-11-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Nätverk för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas på Barnläkarmottagning (Bumm) eller Primärvårdsrehab (PVR). Det här är en möjlighet för dig som arbetar med behandling av Barnobesitas att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. ...
 18. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2020-11-04 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 19. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2020-10-27 08:30 2020-10-28 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 20. Kranskärlssjukdom

  Datum:
  2020-10-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Huddinge Konferenscenter, Patron Pehrs Väg 3
  Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Kranskärlssjukdom. Eventuellt digitalt. ...