Kurser

 1. Bedöma/ behandla och följa upp insatser för personer med artros

  Datum:
  2019-12-11 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Bättre omhändertagande av personer med artros (BOA) är en nationell satsning som utifrån de senaste rekommendationerna ger grundbehandling vid artros. De enheter som registrerar i det nationella BOA-registret kan utvärdera sin verksamhet på enh...
 2. Primärvårdsdag om nutritionsbehandling av det prematurfödda barnet

  Datum:
  2019-12-05 08:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  I Sverige föds ca 7000 barn per år för tidigt och en del av dessa barn kommer behöva stöd med nutritionen under uppväxten. Primärvårdsdietisten är en viktig person i vården av dessa barn, framför allt under de första levnadsåren men äve...
 3. Drycker i tiden – av och om vikt

  Datum:
  2019-11-28 12:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Välkommen till ett seminarium om dryck med utgångspunkt från obesitas. ...
 4. Fortbildning om sjukskrivning för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvårdens telefonrådgivning

  Datum:
  2019-11-27 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att den behöver förlängas eller...
 5. Fortbildning om matallergier hos barn för specialister och ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-11-26 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 6. Barnobesitas kafé för BHV sjuksköterskor (FULLBOKAD)

  Datum:
  2019-11-22 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att lyfta frågan om övervikt eller fetma och att hjälpa föräldrar till barn som ökar för snabbt i vikt, kan vara en utmaning för BHV sjuksköterskor. Många tycker att frågan är känslig och det finns ibland en osäkerhet kring hur det ska ...
 7. ”Var god svälj!”

  Datum:
  2019-11-21 08:30 — 11:30
  Adress:
  Solnavägen 4, plan 10, CAMM
  En fortbildning om dysfagi för personal i primärvården. Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka. Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder ma...
 8. Våld i nära relation

  Datum:
  2019-11-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våld...
 9. Obesitas i primärvården – fakta om sjukdomen, stigma och bemötande

  Datum:
  2019-11-18 08:45 2019-11-19 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Känner du att du behöver mer kunskap om sjukdomen obesitas? Välkommen till denna utbildning. ...
 10. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2019-11-18 08:30 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Uppdatera dina kunskaper. Personer med kognitiva symtom i primärvården behöver uppmärksammas tidigt så en utredning vid eventuell misstanke om demenssjukdom kan startas. Du inbjuds till en interprofessionell fortbildningsdag som utgår från Soc...
 11. Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2

  Datum:
  2019-11-18 00:00 2019-11-20 00:00
  ...
 12. Äldre med typ 1- och typ 2 diabetes i hemsjukvården

  Datum:
  2019-11-14 13:30 — 16:00
  Adress:
  Liljeholmskajens VC Liljeholmstorget 7
  Lär dig mer om att arbeta patientsäkert och förebygga akuta komplikationer hos diabetespatienter i hemsjukvården....
 13. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2019-11-13 09:00 2019-11-14 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 14. ”Vem tar hand om handen?”

  Datum:
  2019-11-13 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Artros, handledsfraktur, karpaltunnelsyndrom, Mb de Quervain, ospecifik handledssmärta är exempel på handrelaterade besvär vanliga i primärvården. Hur kan vi med fokus på handfunktion bedöma, behandla och stödja personer för förbättrad/bi...
 15. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning

  Datum:
  2019-11-13 08:30 2019-11-14 16:30
  Adress:
  Victory hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...
 16. ”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog

  Datum:
  2019-11-11 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kursen vänder sig till dig som möter personer med kognitiv svikt/ Demenssjukdom i primärvården. Det är av stor vikt att bemötande och kommunikation sker personcentrerat och att arbetet baseras på bästa tillgängliga evidens. Kom och lyssna p...
 17. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2019-11-11 08:30 2019-11-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 18. Är du arbetsterapeut eller fysioterapeut och använder TIPPA-WRI-AWP i din kliniska vardag?

  Datum:
  2019-11-07 13:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin
  Här ges en möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsförmåga. Det kan handla om remisshantering, insats på rätt nivå, teamsamarbete, komplexa patienter? ...
 19. Laborera rätt och lagom

  Datum:
  2019-11-06 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus, hus 40, plan 1
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Laborera rätt och lagom ...
 20. Kvalificerat rådgivande samtal

  Datum:
  2019-11-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal (prio1) vid ohälsosamma matvanor för patienter som har en särskild risk. Dietisten har kompete...