Kurser

 1. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2021-10-05 13:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 2. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2021-09-06 08:30 2021-09-07 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 3. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2021-05-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bem...
 4. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2021-03-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 5. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2021-03-10 08:30 2021-03-11 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 6. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2021-02-23 08:30 — 16:00
  Adress:
  Digitalt eller fysiskt, Solnavägen 1 E, Torsplan. Plats meddelas senare
  Kontinuerlig glukosmätning med isCGM ( Intermittent scanning CGM används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan isCGM försk...
 7. Grundkurs i gynekologi och obstretik,

  Datum:
  2021-02-15 08:00 2021-02-17 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 8. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2021-02-08 09:00 2021-02-11 16:00
  Adress:
  Plats: Meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 9. Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital

  Datum:
  2021-01-28 10:00 — 15:00
  Adress:
  Dag 1: CPF, Norra stationsgatan 69
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att fatta beslut om och om inställning till olika livsval, exempelvis gällande den eg...
 10. Behandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2021-01-27 08:30 2021-01-28 16:00
  Adress:
  Digitalt eller Solnavägen 1 E, Torsplan. Plats meddelas senare
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 11. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3,

  Datum:
  2021-01-20 00:00 2021-01-22 00:00
 12. Onkologi SvF urologi

  Datum:
  2020-12-18 13:30 — 16:30
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Onkologi SvF urologi. ...
 13. Neuropsykiatri och beroende

  Datum:
  2020-12-17 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje med tema: Neuropsykiatri och beroende...
 14. Palliativ medicin del 2

  Datum:
  2020-12-09 13:30 — 16:00
  Adress:
  ev. Online via Microsoft Teams
  Fortbildningsnätverket för specialister i allmänmedicin i Stockholm Nordost hälsar välkommen till föreläsning med tema:Palliativ medicin del 2. OBS! ev. Online via Microsoft Teams: Länk kommer i anslutning till utbildning ...
 15. IBS – Vad en kliniker behöver veta

  Datum:
  2020-12-09 13:30 — 16:30
  Adress:
  Digitalt via teams i egen lokal
  Allmänläkarnätverket Söder – sydost med tema: IBS – Vad en kliniker behöver veta. Digitalt via teams....
 16. Regiondag för melanom 2020

  Datum:
  2020-12-03 13:00 2020-03-12 16:15
  Adress:
  Digitalt via Teams. Länk skickas ut ca 1 v innan start till de som anmält sig.
  Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Deltagandet sker digitalt via Teams. Anmälan krävs. Länk skickas ut ca 1 v innan start till de som an...
 17. Att jobba med obesitas i primärvården exempel och samtal

  Datum:
  2020-12-01 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Webbinarium...
 18. Astma/allergi hos vuxna

  Datum:
  2020-12-01 13:30 — 15:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Fortbildning för Nordväst via Teams....
 19. Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter

  Datum:
  2020-11-30 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring ...
 20. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2020-11-27 09:00 — 12:00
  Adress:
  Digitalt
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos med stor påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga. De insatser som görs för varje patient behöver individanpassas och utvärderas. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen utifrå...