Kurser

 1. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-27 00:00 2018-11-07 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 2. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 3. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2018-01-22 09:00 2018-01-25 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 4. Demens

  Datum:
  2017-12-14 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 5. Vanliga ögonsjukdomar kl. 13.15-14.45 ÖNH för primärvård kl. 15.00-16.30

  Datum:
  2017-11-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 6. Diabetes typ 2 och överviktsbehandling

  Datum:
  2017-11-21 09:00 2017-11-22 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10
  ”Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor” Referens: Socialstyrelsens skrift: ” Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården. Jobbar du med personer som...
 7. BOA Artrosskola

  Datum:
  2017-11-17 00:00 — 00:00
  Nytt upplägg, beskrivning och chans att boka kommer inom kort....
 8. Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention

  Datum:
  2017-11-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Multiprofessionella, evidensbaserade koncept med fallprevention rekommenderas. Aktiv livsstil hela l...
 9. Allergiutredning med pricktest och blodprov i primärvård

  Datum:
  2017-11-15 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Allergi är en av våra största folksjukdomar och ca var femte svensk är idag drabbad. Majoriteten av de drabbade tas om hand i primärvården. Att utreda och diagnostisera allergi och att ge rätt behandling och rådgivning är ibland en svår bal...
 10. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2017-11-15 08:45 2017-11-17 16:00
  Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. ...
 11. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2017-11-14 09:00 2017-11-15 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 12. KOL i primärvården

  Datum:
  2017-11-14 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra vanligaste folksjudomar som handläggs nästan helt i primärvården. Sjukdomen innebär ett stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Det är viktigt att kunna diagnostise...
 13. Munhålans sjukdomar

  Datum:
  2017-11-08 12:30 — 16:30
  Adress:
  Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...
 14. Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2017-11-07 08:30 2017-11-09 16:30
  Under hösten arrangeras Konsultationskurs. Kursen ges som internat tre dagar på Tynningö samt en senare uppföljningsdag på annan plats....
 15. NYHET 2017: Motiverande Samtal - MI introduktion för chefer i primärvården

  Datum:
  2017-11-06 13:30 — 16:30
  Adress:
  Mörby VC/AVC Golfvägen 8
  Är du intresserad av att känna till vad MI är och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI? Funderar du kring vad som behövs/rekommenderas och vad som erbjuds av APC för att medarbetare, efter avslutad grundkurs i MI, ska kunna up...
 16. Grundkurs i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2017-10-25 09:00 2017-10-26 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg.
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 17. FaR-ledarkurs

  Datum:
  2017-10-21 08:30 — 15:30
  Adress:
  Bosön
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 18. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2017-10-20 08:30 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg.
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 19. Fortbildning om äldremottagning i primärvården

  Datum:
  2017-10-19 09:00 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Magnus Ladulåsgatan 63A
  Har du startat upp äldremottagning eller ska göra det? Vi erbjuder fortbildning om vanligt förekommande problem hos äldre, några enkla verktyg som kan ha stor effekt. Dagen inleds med information för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och avs...
 20. Välkommen till nätverksträff om äldremottagningar i primärvården

  Datum:
  2017-10-12 13:30 — 16:00
  Adress:
  Norra Latin, City Conference Centre
  Sedan årsskiftet har ett flertal vårdcentral/husläkarmottagning startat äldremottagning. På denna nätverksträff får du möjlighet att ta del av kollegors erfarenheter och nyheter inom området...