Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2018-10-16 09:00 2018-10-17 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Motiverande samtal, MI i grupp

  Datum:
  2018-10-05 09:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Kursen vänder sig till dig som har gått grundkurs i MI och arbetar med eller planerar att arbeta med grupper, exempelvis tobaksavvänjning eller viktminskning. Teori varvas med rollspel där du praktiskt använder dina färdigheter....
 3. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-28 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
 4. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-27 00:00 2018-11-07 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 5. Grundkurs i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2018-08-22 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 6. Lyft diabetesvården för de äldre!

  Datum:
  2018-05-29 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Risken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas förekomsten vara ca 20 %. Vård och behandling ska individanpassas som i alla åldersgrupper, men hos de äldsta är det viktig att ta hänsyn till en ökad skörhet kopplad...
 7. Inkontinens och primärvårdsgynekologi

  Datum:
  2018-05-24 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 8. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2018-05-02 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 30 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 9. Primärvårdspsykiatri

  Datum:
  2018-04-26 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 10. Motiverande samtal, MI fördjupningskurs

  Datum:
  2018-04-24 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil i stadig utveckling. Den här kursen vänder sig till dig som gått grundkurs i MI, och känner att du vill utvecklas vidare. Vi fördjupar oss i de senaste forskningsresultaten och tar del av kunskap från ...
 11. Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention

  Datum:
  2018-04-18 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Multiprofessionella, evidensbaserade koncept med fallprevention rekommenderas. Aktiv livsstil hela l...
 12. Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab

  Datum:
  2018-04-10 08:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samt...
 13. Inbjudan till nätverksträff för MI-ambassadörer den 28 mars 2018

  Datum:
  2018-03-28 14:00 — 16:00
  Adress:
  St Eriks AVC/VC Fleminggatan 24
  Eftermiddagen är ett tillfälle för dig att träffa andra MI-ambassadörer och bland annat få återkoppling, i MI-anda, på inspelat samtal. Vi uppdaterar oss även om forskningen inom MI. Utrymme finns för diskussion om MI....
 14. Primärvårdsreumatologi

  Datum:
  2018-03-22 13:30 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 15. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2018-03-22 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 16. Nätverksträff för FaR-samordnare, förskrivare och aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-03-16 13:00 — 15:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till en träff där vi bjuder in er som arbetar med FaR i Stockholms län. Syftet med träffen är att förskrivare och arrangörer möts och skapar kontakter för att ännu bättre hjälpa de personer som ordineras fysisk aktivitet, FaR. ...
 17. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2018-03-12 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 18. Grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2018-03-12 00:00 2018-03-16 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 19. FaR-kurs

  Datum:
  2018-03-09 09:00 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 20. Vad kan Rehab erbjuda? och Ryggkirurgi nacke/bröstrygg

  Datum:
  2018-02-22 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...