Allmänläkaren och sjukintyget - kunskaper, förhållningssätt och rehab-koordinering / Sena biverkningar efter cancer


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
20/2, kl 13.30- 16.30
med lunch från kl 12:00
Fika serveras
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
13:30-15:00 Allmänläkaren och sjukintyget - kunskaper, förhållningssätt och rehab-koordinering
15:00-15:15 Fika
15:15-16:30 Sena biverkningar efter cancer
Föreläsare:
Monica Engblom, specialist i allmänmedicin,
Cecilia Grape, sjukgymnast och Rehabkoordinator, Kunskapsteam Försäkringsmedicin Akademiskt primärvårdcentrum
Marie Nilsson, PhD, vårdutvecklingsledare/socionom Pia Klernäs, PhD, vårdutvecklingsledare/fysioterapeut, Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Havsörnen, Norrtälje sjukhus
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se