AOS-allvarliga ospecifika symtom


Välkommen till fortbildning via Teams för specialister i allmänmedicin Nordväst.


Kursdatum och tid:
22/10, kl. 13:30-15
Målgrupp: Specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm.
Anmäl dig SENAST 16 oktober!
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
• AOS-allvarliga ospecifika symtom
Föreläsare:
Elinor Nemlander, spec i allmänmedicin och vårdutvecklingsledare, CaPrim
Kostnad:
Kostnadsfritt (ange detta i anmälningsformuläret i ”fakturaadress”)
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av: mattias.schmidt@sll.se, mashair.badume@capio.se
Adress:
Via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Mattias Schmidt, Mashair Badumé och Sara Hallander. Fortbildningar via Teams planeras kl 13.30-15 den 10 nov och 1 dec. Kvalitetsdag via Teams: 26 nov kl 9-12