Senaste nytt om livsstil och hälsa


Allmänläkarnätverket Söder-sydost bjuder in till tema:
Senaste nytt om livsstil och hälsa
- Trendkänsligt område men vad säger forskningen egentligen och rörelsen och maten


Kursdatum och tid:
19/2, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Läkare inom primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Fortbildningen inleds med lunch från 12.30 för dem som anmält sig. Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.30.
Fika serveras under eftermiddagen.
Föreläsare:
Mai-Lis Hellénius, MD, PhD, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Sarah Eklöf, e-post: sarah.eklof@sll.se
Adress:
Usine, Södermalmsallén 36-38
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Anmäl dig senast den 6 februari. OBS! Med tanke på kostnader för lokal och förtäring är din anmälan bindande.