Motiverande samtal MI handledningar-digitalt


Inbjudan till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI eller behöver ta igen ett missat tillfälle på en av våra grundkurser. Syftet är att upprätthålla och utveckla sina MI-färdigheter. Under hösten erbjuder vi två fristående träffar som du kan boka in dig på. Välj själv hur många träffar som du vill delta i. Inför träffarna spelar du in ett samtal (5-10 minuter) som du haft med en kollega, anhörig, patient eller vän som handlar om en förändring. Du får sedan kollegial återkoppling i MI-anda på ditt samtal. För att delta i behöver du: dator/smartphone/surfplatta med kamera och högtalare, tillgång till enskilt rum.

Kursdatum och tid:
9/11, kl. 13:30-16

fristående träffar

Målgrupp: All vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.

.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Annat, Specialistsjuksköterska, Logoped
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Jenny Lindrot APC, e-post: jenny.lindrot@sll.se, Anne Claesson, e-post: anne.claesson@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.