FaR ur ett barnmorskeperspektiv


Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa, såväl under graviditet som annars. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stötta patienter till ökad fysisk aktivitet. Nu håller vi en kurs i FaR som är speciellt gjord för barnmorskor. Kursen kommer att genomföras digitalt.

Kursdatum och tid:
24/2, kl. 8:30-16 Digitalt
Målgrupp: Barnmorskor
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Målgrupp:
Barnmorska
Innehåll:
På agendan står bla:
• Begrepp och definitioner
• Fysisk aktivitet för gravida
• Rekommendationer och bedömning av aktivitetsnivå
• FYSSboken som stöd och genomgång av FaRmetoden
• Praktiska övningar och teori varvas
Lärandemål:
• Kunna använda metoden FaR
• Kunna resonera kring, för gravida, specifika faktorer rörande fysisk aktivitet
• Känna till FYSS
• Kunna navigera webbsidan FaRledare.se
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Cecilia Berg, e-post: cecilia.berg@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Digital via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer