Välkommen till nätverksforum - astma/allergi & KOL


Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
15/5, kl. 14.00-16.30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi- och KOL-patienter inom AVC-områdena Liljeholmen, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Gustavsberg

Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Innehåll:
• Deltagarnas egna fall och spirometrikurvor
• Dagens ämne: Allergisk Rhinit
• Fika
• Diskussioner!
Föreläsare:
Karin Toll, Överläkare, Öron, näs och halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Kontaktperson:
Har du frågor om träffen kontakta; akol.slso@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Liljeholmens Akademiska Vårdcentral
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen önskar kunskapsteamet Astma/KOL Akademiskt primärvårdscentrum. Anmälan bör ske senast 13 maj.