Aktuell reumatologi för distriktsläkare i Stockholm


Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Aktuell reumatologi för distriktsläkare i Stockholm


Kursdatum och tid:
22/5, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Läkare inom primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Fortbildningen inleds med lunch från 12.30 för dem som anmält sig. Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.30.
Fika serveras under eftermiddagen.
Föreläsare:
Helene Bolinder, överläkare, Centrum för reumatologi
Eva Waldheim , sjuksköterska, Centrum för reumatologi
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Kajsa Sundqvist, e-post: kajsa.sundqvist@sll.se
Adress:
Magnus Ladulåsgatan 63A
Rum:
Lokal: Skanstull. Gå via receptionen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Senast den 16 maj. OBS! Med tanke på kostnader för lokal och förtäring är din anmälan bindande.